FILMOTEKA NARODOWA

INSTYTUT AUDIOWIZUALNY

PATRONAT

HONOROWY

PROJEKT POLSKA KULTURALNA ZOSTAŁ OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM PRZEZ FILMOTEKĘ NARODOWĄ, KTÓRA JEST JEDNOCZEŚNIE PARTNEREM PROJEKTU.

O FINA

FILMOTEKA NARODOWA – INSTYTUT AUDIOWIZUALNY, W SKRÓCIE FINA –  TO INSTYTUCJA KULTURY, KTÓRA GROMADZI, KATALOGUJE, RESTAURUJE I UDOSTĘPNIA ZBIORY I MATERIAŁY DOKUMENTACYJNE, DOTYCZĄCE NARODOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO DZIEDZICTWA AUDIOWIZUALNEGO, W TYM FILMOWEGO. FINA PROWADZI RÓWNIEŻ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ, KULTURALNO-OŚWIATOWĄ I WYDAWNICZĄ ORAZ WYKORZYSTUJE NOWE TECHNOLOGIE DO DZIAŁAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY AUDIOWIZUALNEJ.